වත්කම් බැරකම් ප්‍රකාශ ජනසතු කිරීම – පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීන් පස් දෙනෙකුගෙන් ඓතිහාසික පියවරක්

විවිධ දේශපාලන පක්ෂ නියෝජනය කරන පස් දෙනෙකුගෙන් (05) සමන්විත පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු කණ්ඩායමක් අද දින තම වත්කම් සහ බැරකම් ප්‍රකාශ ජනසතු කිරීමට පියවර ගත්හ. මෙසේ ශ්‍රී ලාංකීය දේශපාලන සංස්කෘතියේ වෙනසක් කිරීම උදෙසා පෙරටුගාමීව අත්වැල් බැඳගත් පාර්ලිමේන්තු නියෝජිතයන් වන්නේ, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ගරු තාරක බාලසුරිය, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ගරු වාසුදේව නානායක්කාර, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ගරු එම්. ඒ. සුමන්තිරන්, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ගරු විදුර වික්‍රමනායක සහ රාජ්‍ය අමාත්‍ය ගරු එරාන් වික්‍රමරත්න වේ.

ට්‍රාන්ස්පේරන්සි ඉන්ටනැෂනල් ශ්‍රී ලංකා ආයතනය වසර ගණනාවක් පුරාවට මෙම තොරතුරු ජනසතු කිරීම දිරි ගැන්වීමේ ව්‍යාපාරයේ නිරතවී සිටි අතර, එම ආයතනය විශ්වාස කරන්නේ, මහජන නියෝජිතයන් වැඩි විවෘතභාවයකින් යුතුව ක්‍රියාකිරීම හරහා, ජනතාව විසින් මහජන නියෝජිතයන් කෙරෙහි දක්වන විශ්වාසය ඉහළ නංවා ජනතාව කෙරෙහි මහජන නියෝජිතයන් දක්වන වගවීම ද සුරක්ෂිත වන බවයි. වත්කම් සහ බැරකම් ප්‍රකාශ ලබා ගැනීමට පහත දැක්වෙන දිගුව වෙත පිවිසෙන්න.

www.tisrilanka.org/MPassets

මෙම ඓතිහාසික අවස්ථාව පිළිබඳ සිය අදහස් දක්වමින්, ට්‍රාන්ස්පේරන්සි ඉන්ටනැෂනල් ශ්‍රී ලංකා ආයතනයේ විධායක අධ්‍යක්ෂ අසෝක ඔබේසේකර මහතා මෙසේ පැවසුවේය. “තම වත්කම් සහ බැරකම් ප්‍රකාශ ජනතාව අතට පත් කරන්නට මෙම පාර්ලිමේන්තු නියෝජිතයන් සයදෙනා විසින් ගනු ලැබූ නිර්භීත පියවර අපගේ ප්‍රශංසාවට ලක්වෙනවා.මෙම අවස්ථාව,දේශපාලනඥයන්ගේ වත්කම් සහ බැරකම් ප්‍රකාශ ජනසතු කිරීමේ ව්‍යාපාරයේ සුවිශේෂී මං සළකුණක්.මෙය ආදර්ශයට ගනිමින් සෙසු සියලු ජනතා නියෝජිතයන් ද, තම වත්කම් සහ බැරකම් ප්‍රකාශ මහජනතාව අතට පත් කර, නිසැක වශයෙන්ම තහවුරු කළ යුතු මහජන යහපත වෙනුවෙන් පෙනී සිටිනු ඇති බව අපගේ බලාපොරොත්තුවයි”.

තව දුරටත් අදහස් දක්වමින් ඔබේසේකර මහතා පවසා සිටියේ, මෙම පියවර, පාර්ලිමේන්තුව මහජනතාව වෙත විවෘත කිරීමට, විනිවිදභාවය සහ වගවීමේ සංස්කෘතිය ප්‍රවර්ධනය කිරීමට මෙන්ම ජනතාව සහ ඔවුන්ගේ නියෝජිතයන් අතර පවත්නා දුරස්ථභාවය දුරලීමට ද හේතු වෙන අතර මහජනතාව අතට තොරතුරු පත් කිරීම මඟින්, පාලනය වඩාත් යහපත් ලෙස වැඩි දියුණු කිරීමේ හැකියාව ඇති කරන බව ට්‍රාන්ස්පේරන්සි ඉන්ටනැෂනල් ශ්‍රී ලංකා ආයතනය දිගුකාලින වශයෙන් දැරූ ස්ථාවරය බවයි.

0 0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here