ලිංගික හා ප්‍රජනන සෞඛ්‍ය පිළිබඳ තොරතුරු සහ සේවාවන් වෙත ප්‍රවේශය වැඩිදියුණු කිරීමට ඩොලර් මිලියන 1.4ක්

ශ්‍රී ලංකාවේ ලිංගික හා ප්‍රජනන සෞඛ්‍ය පිළිබඳ තොරතුරු සහ සේවාවන් වෙත ප්‍රවේශය වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා ඩොලර් මිලියන 1.4ක් පරිත්‍යාග කර තිබේ. මේ සඳහා එක්සත් ජාතීන්ගේ ජනගහන අරමුදල සමඟ ගිවිසුමකට එළඹ තිබේ.

ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය මත පදනම් වූ ප්‍රචණ්ඩත්වයෙන් බේරුණු කාන්තාවන් වෙනුවෙන් සේවාවන් වෙත ප්‍රවේශය ලබාදීම ද ඒ සඳහා අදාළ තුන් අවුරුදු වැඩසටහනට අයත් වෙයි.

කාන්තාවන්ට සහ ගැහැණු ළමයින්ට ලිංගික ප්‍රජනන සෞඛ්‍ය සහ හිමිකම් පූර්ණව අවබෝධ කරගැනීමට හා භාවිතා කිරීමට එය අත්‍යවශ්‍ය වන බව ද එක්සත් ජාතීන්ගේ ජනගහන අරමුදල නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසයි.

මෙම අවස්ථාව අමතමින් ශ්‍රී ලංකාවේ ජපන් තානාපති අකිරා සුගියාමා මෙසේ පැවසී ය.

“ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවී සමානාත්මතාව සම්බන්ධ සාධනීය වෙනස්කම් ඇති කිරීමත්, කාන්තාවන් සහ ගැහැණු ළමයින් බලසතු කිරීමත්, ඔවුන්ගේ මානව හිමිකම්වලට ගරු කිරීමත් ඔස්සේ සාමය තිරසර කිරීමේ ක්‍රියාවලිය වේගවත් කිරීම පිණිස ජපාන රජය යෙන් මිලියන 163ක් හෙවත් දළ වශයෙන් එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 1.47ක මිදලක් එක්සත් ජාතීන්ගේ ජනගහන අරමුදලට ලබාදීමට තීරණය කර ඇත.

 

0 0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here