ප්‍රධාන වැවිලි බෝග සංවර්ධනයට ඇ.ඩො.මි. 5ක ආයෝජනයක්

ශ්‍රී ලංකාවේ තේ,පොල්,රබර් ඇතුළු ප්‍රධාන වැවිලි බෝග ක්ෂේත්‍රයේ සංවර්ධනය සඳහා (IFAD Mission) ව්‍යාපෘතිය හරහා මෙරට වැඩසටහන් රාශියක් මේ වන විටත් ක්‍රියාත්මක කර ඇත. පසුගිය මාස හය ඇතුළත එම ක්ෂේත්‍ර වල සංවර්ධනයට ආයෝජනය කළ මුදල ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන පහකි.

එම ක්ෂේත්‍රයේ සිදු කෙරෙන සංවර්ධනකටයුතුවල , සාර්ථකත්වය හා තවදුරටත් ක්‍රියාත්මක කළ යුතු වැඩසටහන් සම්බන්ධයෙන් හඳුනා ගැනීම සඳහාත් වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍ය නවින් දිසානායක මැතිතුමා විසින් ජාත්‍යන්තර කෘෂිකර්ම සංවර්ධනය සඳහා වූ අරමුදලෙහි (IFAD) උප සභාපති Mr. Donald Brown ,ආසියානු කලාපීය අධ්‍යක්ෂක Mr. Nigel Brett සහ ශුී ලංකාව සහ මාලදිවයින වැඩසටහන් කලමනාකරු Dr. Tarek Kotb යන මහත්වරුන් සමග සාකච්චාවක් අද ටාජ් සමුද්‍ර හෝටලයේදී පැවැත්විනි.

මෙම සාකච්ඡාව සදහා වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශ ලේකම් ජේ.ඒ රංජිත් මහතා STaRR ව්‍යාපෘතියේ අධ්‍යක්ෂ ජනක අමරසිංහ මහතා ද සහභාගී විය.

0 0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here