පොලිස්පති සහ නාමල්කුමාර ගේ හඬපට ගැලපේ

පොලිස්පති පූජිත් ජයසුන්දර මහතා සමබන්ධයෙන් විනය කමිටුවක් ඉහල පෙලේ කමිටුවක් මගින් පැවැත්වීම සදහා ජනාධිපති කාර්යාලය විසින් තීරණය කර තිබෙන බව වාර්තා වෙයි.

ඒ අනුව අපරාධ පරීක්‍ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට ජනාධිපතිවරයා ගිය සිකුරාදා දිනයේ දන්වා තිබුනේ ජනාධිපතිවරයා හා හිටපු ආරක්ෂක ලේකම්වරයා ඝාතන කුමන්ත්‍රණය සම්බන්ධටෙයන් සිදු කරන ලද පරීක්ෂණ වාර්තාවක් තමනට භාර දෙන ලෙසයි.

පොලිස්පති පූජිත ජයසුන්දර හා දුෂණ මර්ධන ඒකකයේ අධ්‍යක්‍ෂ නාමල් කුමාර අතර සිදුව ඇති දුරකතන සංවාදවල හඬපට ගැලපීම නිසා ජනාධිපතිවරයා විසින් මෙම පියවර ගෙන තිබෙන බව වාර්තා වේ.

මෙම පරීක්ෂණය සිදු කරන්නේ පාර්ලිමේන්තු තේරීම් කමිටුවකින්ද, විශ්‍රාමික ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරුවරු හා අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන් සහිත කමිටුවකින්දැයි මෙතෙක් තීන්දු කර නැති අතර ඒ සම්බන්ධ නීති උපදෙස් ජනාධිපති කාර්යාලය විසින් හැකි ඉක්මනින් ලබා දෙන ඇතැයිද වාර්තා වෙයි.

0 0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here