අගමැති ඇතුළු 4ක් විශේෂ කාරක සභාව හමුවට කැඳවීමට තීරණයක්

අගමැති ඇතුළු සිවුදෙනෙකු ප්‍රහාරය පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු විශේෂ කාරක සභාව හමුවට කැඳවීමට තීරණය කර ඇත.

ඒ අනුව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා, රාජ්‍ය ආරක්ෂක අමාත්‍යවරයා සහ නීතිය හා සාමය පිළිබඳ හිටපු අමාත්‍යවරුන් වන සාගල රත්තායක සහ රංජිත් මද්දුමබණ්ඩාර යන මහත්වැරුන්ද විශේෂ කාරක සභාවට කැඳවීමට නියමිතය.

පාර්ලිමේන්තු විශේෂ කාරක සභාව ලබන 26 වනදා උදෑසන රැස්වීමට නියමිතය.

0 0
Advertisements

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here