ශ‍්‍රී ලංකාව තුල ආයෝජක විශ්වාසය තව දුරටත් විශාල ලෙස පහලට

ශ‍්‍රී ලංකාව තුල ආයෝජක විශ්වාසය තව දුරටත් විශාල ලෙස පහල යනු ඇතැයි ජාත්‍යන්තර ශ්‍රේණිගත කිරීමේ ආයතනයක් වන ‘මූඩිස්’ සදහන් කරයි.

මෙවර ශ‍්‍රී ලංකාව ගැන සිය ආර්ථික පුරෝකථනය විශාල ලෙස අඩු කරමින් අවධාරණය කර ඇත්තේ ණය නැවත ගෙවීම අඩපණ වනු ඇති බවටයි.

 

0 0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here