ආගම හෝ  විශ්වාසයේ නිදහස පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්ගේ විශේෂ නියෝජිතයා දිවයිනට

ආගම හෝ  විශ්වාසයේ නිදහස පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්ගේ විශේෂ වාර්තාකරු අහමඩ් ෂහීඩ් අගෝස්තු 15 සිට 26 දක්වා ශ්‍රී ලංකාවේ නිල සංචාරයක නිරති විමට නියමිතයි

ශ්‍රී ලංකාව ආගමේ හෝ විශ්වාසයේ නිදහස සඳහා ඇති අයිතිවාසිකම් ප්‍රවර්ධනය කරන්නේ හා ආරක්ෂා කරන්නේ කෙසේදැයි ඔහු  සොයා බලන බවත්  මෙම අයිතිවාසිකම් සඳහා  රජය සමඟ විවෘත හුවමාරුවක් පවත්වා ගැනීමට මෙම අවස්ථාව ඉවහල් වන අතර එය මෙම අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කරන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳව වඩා හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගැනීමට උත්සාහ කරනු ඇති බවද ෂහීඩ් පවසයි.

විවිධ ආගමික ප්‍රජාවන් අතර සාමකාමී සහජීවනය වර්ධනය කිරීමට හා පවත්වාගෙන යාමට රජය ගන්නා උත්සාහයන් පිළිබඳව ඉගෙන ගැනීමට බලාපොරොත්තු වන බවද ඔහු කියා සිටියි.

2005 දී එක්සත් ජාතීන්ගේ ආගමික හෝ විශ්වාසයේ නිදහස පිළිබඳ විශේෂ වාර්තාකරු අස්මා ජහංගීර්ගේ සංචාරයේදී නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී ලබා ඇති ප්‍රගතිය විශේෂ වාර්තාකරු විසින් විමර්ශනය කරනු ඇත. භුක්ති විඳීමට පවත්නා හෝ නැගී එන බාධක හඳුනා ගැනීම ද ඔහු අරමුණු කරයි. ආගමික නිදහස හෝ ශ්‍රී ලංකාව කෙරෙහි විශ්වාසය තැබීම සහ එවැනි බාධක ජය ගැනීම අරමුණු කරගත් නිර්දේශ ඉදිරිපත් කරනු ඇත.

දින 12 ක සංචාරය අතරතුර අහමඩ්  ෂහීඩ් රජයේ නිලධාරීන්, ආගමික හෝ විශ්වාස ප්‍රජාවන්ගේ නියෝජිතයින්, සිවිල් සමාජ සංවිධාන සහ එක්සත් ජාතීන් හමුවනු ඇත.

අහමඩ්  ෂහීඩ් කොළඹ අගනුවරින් බැහැර ප්‍රදේශවලටද සංචාරය කිරිමට නියමිතයි.

0 0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here