අතුරලියේ  රතන හිමියන්ට සහ විජයදාස රාජපක්ෂට එරෙහිව විනය පරික්ෂණ

එක්සත් ජාතික පක්ෂ  පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් වන පූජ්‍ය අතුරලියේ  රතන හිමියන්ට සහ විජයදාස රාජපක්ෂ මහත්මා  සම්බන්ධයෙන් විනය පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කිරීමට නියමිත බව එක්සත් ජාතික පක්ෂය පවසයා.

විනය පරීක්ෂණය හෙට (සිකුරාදා) ආරම්භ කරන බව එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නීති ලේකම් ජනාධිපති නීතිඥ නිශ්ශංක නනායක්කාර  මහතා පැවසීය.

එක්සත් ජාතික පක්ෂ  ව්‍යවස්ථාව උල්ලංඝනය කළ බවට අතුරලිය රතන හිමියන්ට සහ විජයදාස රාජපක්ෂ යන දෙදෙනාට  චෝදනා එල්ල වී තිබේ.

0 0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here