පන්නල රක්ෂිතයේ තිබී ක්ලේමෝ බෝම්බ 3ක් සහ පීඩන බෝම්බයක් හමුවෙයි

පන්නල පරගම්මල රක්ෂිතයේ තිබී ක්ලේමෝ බෝම්බ 3ක් සහ පීඩන බෝම්බයක් හමුවී ඇති බව පොලිසිය විසින් සොයා ගන්නා ලදී.

පොලීසිය සඳහන් කළේ ප්‍රදේශයේ කුඩා පීඩන බෝම්බයක් ද තිබී ඇති බවයි.

පොලිසියට ලැබුණු තොරතුරකට අනුව සිදුකරන ලද සෝදිසි මෙහෙයුමකදී වන රක්ෂිතයේ ගසක් යට ක්ලේමෝර් පතල් සහ පීඩන බෝම්බයක් තිබී ඇත.

0 0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here