ව්‍යාජ සාක්ෂි ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් CID පෙනී සිටින ලෙසට රවීට නියෝග

මහ බැංකු භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර වංචාව සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනය කිරීම සඳහා පත් කරන ලද ජනාධිපති විමර්ශන කොමිෂන් සභාවට ව්‍යාජ සාක්ෂි ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් අපරාධ විමර්ශන දෙපාර්තමේන්තුව හමුවේ පෙනී සිටින ලෙස විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍ය රවී කරුණානයක මහතාට නියෝග කර තිබේ.

කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත්වරයා කරුණානනායකට සති දෙකක් ඇතුළත රහස් පොලිසියට ඉදිරිපත් කරන ලෙස නියෝග කළේය.

මහ බැංකු භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර වංචාව සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනය කිරීම සඳහා පත් කරන ලද ජනාධිපති විමර්ශන කොමිෂන් සභාවට ව්‍යාජ සාක්ෂි සැපයීම සම්බන්ධයෙන් කරුණානනායකට එරෙහිව චෝදනා ගොනු කරන බව නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව මැයි මාසයේදී කොළඹ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට දන්වා තිබුණි.

භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනය කිරීම සඳහා පත් කරන ලද ජනාධිපති විමර්ශන කොමිෂන් සභාව ඉදිරියේ ව්‍යාජ සාක්ෂි ලබා දුන් බවට චෝදනා කරමින් අමාත්‍ය කරුනානායකට එරෙහිව රහස් පොලිසිය කොළඹ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට නඩු පවරා තිබුණි.

0 0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here