ඉදිරි ජනාධිපතිවරණයට පොදුජන පෙරමුණ නව සන්ධානයකින්

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන සන්ධානය නමින් නව සන්ධානයක් යටතේ ඉදිරි ජනාධිපතිවරණයට පොදුජන පෙරමුණ නව සන්ධානයකින් තරග කිරීමට ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ ඇතුළු දේශපාලන පක්ෂ කිහිපයක් එකඟතාවට පැමිණ ඇති බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි උදය ගමන්නපිල මහතා පවසයි.

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ සහ එම පෙරමුණට සහය පළ කරන අනෙකුත් දේශපාලන පක්ෂ සමඟ ශ්‍රී ලංකා පොදුජන සන්ධානය නමින් නව සන්ධානයක් ගොඩනැඟීමට එම පක්ෂ නියෝජිතයින් එකඟතාවය පළ කර තිබේ.

සන්ධානය විධායක සභාවක් පත් කිරීමට තීරණය කර ඇති අතර එහි සාමාජිකත්වයෙන් සියයට 55ක් ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණට හිමිවීමට නියමිතය,

 

0 0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here