ශ්‍රී ලංකාව යුරෝපා සංගමය ලබා දෙන ආධාර අගයයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික සංවර්ධනයට සහාය වීම සඳහා දශක ගණනාවක් තිස්සේ යුරෝපා සංගමය විසින් ලබා දුන් නොමසුරු ප්‍රදාන ආධාර අගය කරන බව ශ්‍රී ලංකාව පවසයි.

යුරෝපා සංගමයේ තානාපති ග්‍රේස් අසිර්වතම් යුරෝපීය කොමිසමේ ජාත්‍යන්තර සංවර්ධන සහයෝගීතා අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල් (ඩෙව්කෝ) හි ආසියා පැසිෆික් අධ්‍යක්ෂ පියරේ අමිල්හාට් මහතා හමුවිය.

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික සංවර්ධනයට සහාය වීම සඳහා දශක ගණනාවක් තිස්සේ යුරෝපා සංගමය විසින් ලබා දුන් නොමසුරු ප්‍රදානයන් තානාපති අසිර්වතාම් අගය කළේය.

ජල සැපයුම සහ සනීපාරක්ෂාව වැඩිදියුණු කිරීම, ස්වයං රැකියා සඳහා කුසලතා සැපයීම සහ ග්‍රාමීය කුටුම්භවල කාන්තාවන්ට ළමා රැකවරණය හා පෝෂණය පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම සඳහා ඒකාබද්ධ ග්‍රාමීය සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ සිදුකරන ව්‍යාපෘති va ව සහ සබරගමුව පළාත්වල ප්‍රජාවන්ට බෙහෙවින් ප්‍රයෝජනවත් වූ බව ඇය සඳහන් කළාය.

යුරෝපා සංගම් වෙළඳපොළට කෘෂිකාර්මික අපනයනය ඉහළ නැංවීම සඳහා ඩෙව්කෝ ශ්‍රී ලංකාව වෙත ලබා දෙන තාක්ෂණික සහාය පිළිබඳව ද තානාපතිවරයා සාකච්ඡා කළේය.

ආහාර සුරක්ෂිතතාව සහ ගුණාත්මකභාවය පිළිබඳ අපනයනකරුවන් දැනුවත් කිරීම සඳහා මෑතකදී සැලසුම් කරන ලද වැඩසටහන් සඳහා යුරෝ මිලියන 10 ක් වෙන් කිරීම ඇය අගය කළ අතර බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ සහ අධිකරණ අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති ආයතන ඇතුළු නීතිය හා සාමය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා යුරෝ මිලියන 18 ක් වෙන් කර ඇත.

පශ්චාත් ගැටුම් ප්‍රතිසන්ධාන මූලාරම්භයන් යටතේ උතුරු හා නැගෙනහිර පළාත්වල විශේෂ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති සඳහා යුරෝපා සංගමයේ සහයෝගය පිළිබඳව යුරෝපා සංගමය විසින් මෑතකදී යුරෝ මිලියන 40 ක් වෙන් කර ඇති බව ඇය සාකච්ඡා කළාය.

සංවර්ධන සහයෝගීතාව පිළිබඳ යුරෝපා සංගම්ශ්‍රී ලංකා ක්‍රියාකාරී කණ්ඩායමේ මීළඟ රැස්වීමේදී ද සාකච්ඡාව පැවැත්විණි.

0 0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here