ශ්‍රී ලංකාව චීන භාෂාවෙන් වීසා බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමේ ක්‍රියාවලියක් ඉදිරිපත් කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරය කිරීම සඳහා ඊ වීසා ඉල්ලුම් කරන චීන සංචාරකයින්ට ඇති භාෂා බාධක බිඳ දමමින් ශ්‍රී ලංකා ඉලෙක්ට්‍රොනික සංචාරක අවසර පත්‍ර අයදුම්පත් පද්ධතියේ චීන අනුවාදය දියත් ගෙන ඇත.

චීන විදේශ ගමන් බලපත්‍ර හිමියන් සඳහා නිර්මාණය කර ඇති වේදිකාව චීන භාෂාවෙන් මාර්ගගත වීසා බලපත්‍ර අයදුම්පත් සහ ද්‍රව්‍ය ඉදිරිපත් කිරීමට සහාය වේ. ETA යනු ශ්‍රී ලංකාවේ කෙටි කාලයක් රැඳී සිටින පුද්ගලයින් සඳහා මාර්ගගත වීසා අනුමත කිරීමේ පද්ධතියකි.

“එය ශ්‍රී ලංකා සංචාරක කර්මාන්තය නංවාලීමට ඉවහල් වනු ඇත” යැයි ශ්‍රී ලංකාවේ අභ්‍යන්තර ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍ය ජේ. සී. අලවතුවල මහතා පැවසීය.

අගෝස්තු 1 වනදා සිට ශ්‍රී ලංකාව චීන සංචාරකයින් සඳහා ETA ගාස්තුව නිදහස් කර ඇති අතර ETA ගාස්තු නිදහස් කිරීමේ වැඩසටහන මාස හයක් පවතී.

පසුගිය වසරේදී චීන සංචාරකයින් 280,000 කට වැඩි පිරිසක් ශ්‍රී ලංකාවට ගිය අතර, රට තුළට පැමිණෙන සංචාරකයින්ගේ දෙවන විශාලතම ප්‍රභවය චීනය බවට පත්විය

0 0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here