ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවය සිය 40 වසර සමරයි

ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවය ආරම්භ කර වසර 40ක් සැපිරේ. 1979 වසරේ සැප්තැම්බර් පළමු වැනිදා කටුනායක සිට බැංකොක් දක්වා ගුවන් ගමන් ආරම්භ කරමින් ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවය ස්ථාපිත කෙරුණි.

මේ වන විට රටවල් 48ක, නගර 149ක් වෙත ගුවන් ගමන් සේවා ක්‍රියාත්මක කරන ශ්‍රි ලංකන් ගුවන් සේවය මගීන් ලක්ෂ ගණනකට ගමන් පහසුකම් සලසා තිබේ.

ගෝලීය සම්මාන රැසක් දිනා ඇති එම සමාගම, වන් වර්ල්ඩ් ගෝලීය ගුවන් සේවා සම්බන්ධතා ජාලයේ සාමාජිකයෙකු ද වේ.

ලෝකයේ ගුවන් සේවා අතරින් නියමිත වේලාවට පිටත්වීම සහ ළඟා වීම සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා ගුවන් සේවය කීර්තියක් අත්කර ගත් ආයතනයක් ලෙස සැලකෙති.

0 0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here