තරුණ කැමැත්ත. ගෝඨාට 59% සජිත් ට 17% අනුර 4% කරු 2% රොහාන් 1%

NSBM හරිත සරසවියේ වයස අවුරුදු 19-24 අතර තරුණයන් 900ක් සම්බන්ධ කරගනිමින් ඉදිරි ජනාධිපතිවරණය සම්බන්ධයෙන් සිදුකරන ලද සමීක්ෂණයක් සිදු කර ඇත.

එහි ප්‍රතිඵල ලේඛණයක් මේ වන විට බොහෝ දෙනාගේ අවධානයට ලක්ව තිබෙන අතර එයට අනුව මේ අනුව වේ.

ඒ අනුව අදාළ සමීක්ෂණයේදී හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා 59% ඡන්ද ප්‍රතිශතයක් ලබා ගෙන ඇත.

සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා 17.5%ක් ද අනුර කුමාර දිසානායක මහතා 4.5%ක ඡන්ද ප්‍රතිශතයක් හිමිකරගෙන ඇත.

එසේම අදාල ප්‍රතිඵල සටහන අනුව කරු ජයසූරිය මහතා 2%ක ඡන්ද ප්‍රතිශතයක් ලබාගෙන තිබේ.

තවද නගනන්න්ද අභිභවා රොහාන පල්ලෙවත්ත මහතා ප්‍රතිශත ලබා ගෙන තිබුනත් මේ වන විට ඔවුන් විකල්ප බලවේගයක් ලෙසින් එකට එකතුවී ජනාධිපතිවරණයට එකතු වන බවද වාර්තා විය.

0 0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here