අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ කැළණි රජමහා විහාරයේ තිබු තනතුර ගැලවේ

කැළණිය රජමහා විහාරයේ දායක සභාවේ සභාපතිධූරයෙන් අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ඉවත් කිරීමට අදාළ යෝජනාවකට දායක සභාවේ අනුමැතිය හිමිවී ඇත.

වික්‍රමසිංහ මහතා කැලණිය රජමහ විහාරයේ දයාක සභාවේ සභාපති ධුරය හෙබවූ අතර ඉවත් කිරීමට යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කර තිබුණි.

බහුතර ඡන්දයකින් මෙම යෝජනාව සම්මත වී ඇති අතර එම තනතුරට වඩාත් සුදුසු පුද්ගලයෙකු පත් කළ යුතු බව තීරණය විය

0 0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here