ඇල්පිටිය ප්‍රාදේශිය සභා මැතිවරණය ලබන මස 11

ඇල්පිටිය ප්‍රාදේශිය සභා  මැතිවරණය ඔක්තෝබර් 11 වන දින පැවැත්විමට නියමිතයි

ශ්‍රේෂ් ඨාධිකරණය මෑතකදී මැතිවරණ කොමිසමට නියෝග කර තිබුණේ ඇල්පිටිය  ප්‍රදේශ සභාවට මැතිවරණයක් පවත්වන ලෙසයි.

ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදි  එක්සත් ජාතික පෙරමුණේ ප්‍රතික්ෂේප වූ නාමයෝජනා ලැයිස්තුව පිළිගැනීමෙන් පසුව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය මෙම නියෝගය ලබා දී තිබේ.

ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදි එක්සත් ජාතික පෙරමුණේ නාමයෝජනා ලැයිස්තුව පසුගිය පළාත් පාලන මැතිවරණයේදී ප්‍රතික්ෂේප කර තිබුණි.

0 0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here