ඇල්පිටිය ප්‍රා. සභාවේ තැපැල් ජන්ද අයදුම්පත් භාර ගැනේ

ඇල්පිටිය ප්‍රාදේශීය සභාවේ ඡන්ද විමසීම සඳහා තැපැල් ඡන්ද අයදුම්පත්‍ර භාරගැනීම ආරම්භ කර තිබේ.

ඒ අනුව ලබන 13 වනදා මධ්‍යම රාත්‍රී 12.00 ට තැපැල් ඡන්ද අයදුම්පත්‍ර භාර ගැනීමේ කාලය අවසන් වීමට නියමිත අතර එම කාලය කිසිසේත් දීර්ඝ නොකරන බව මැතිවරණ කොමිසම පවසයි.

අදාල ඡන්ද විමසීමේදී ඇල්පිටිය ප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රදේශයේ ඡන්දහිමියන් ලෙස ලියාපදිංචි වී සිටින හා ඡන්ද විමසීම් රාජකාරී සදහා යෙදවීමට නියමිත සියළුම රාජ්‍ය නිලධාරීන්, සේවකයින්, විදුහල්පතිවරුන්, ගුරුවරුන්, එම පළාත්වල සේවයේ නියුතු ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ සේවකයින්, දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවකයින් සහ දිවයිනේ සියළුම ප්‍රදේශවල ආරක්ෂක කටයුතුවල නිරතවන ත්‍රිවිධ හමුදාවේ, පොලිසියේ හා සිවිල් ආරක්ෂක බලකායේ සාමාජික සාමාජිකාවන් නියමිත කාලසීමාව අවසන් වීමට පෙර තැපැල් ඡන්ද ලබාදීම සදහා අයදුම් කළ යුතු වේ.

තැපැල් ඡන්ද ඉල්ලුම් කිරීමේදී ඒ සදහා වන තොරතුරු 2018 පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද හිමි නාම ලේඛනයෙන් නිවැරදිව ලබා ගැනීම අත්‍යවශ්‍ය වන බව මැතිවරණ මහලේකම් කාර්යාලය පැවසුවේය.

තැපැල් ඡන්ද දායකයින්ගේ පහසුව සදහා ඡන්ද හිමි නාමලේඛන ගාල්ල දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ කාර්යාලය, ඇල්පිටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, ඇල්පිටිය ප්‍රාදේශීය සභා කාර්යාලය සහ ඇල්පිටිය ප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රදේශයේ සියළුම ග්‍රාම නිලධාරී කාර්යාලවල ප්‍රදර්ශනය කර ඇති බව සදහන් වේ.

0 0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here