මහේන්ද්‍රන් පිටුවහල් කිරීමේ ඉල්ලීම සිංගප්පූරුව විසින් සලකා බලයි

බැදුම්කර වංචාවට 2015 දී චෝදනා ලැබ සිටි ශ්‍රී ලාංකික සම්භවයක් ඇති සිංගප්පූරු ජාතික අර්ජුන මහේන්ද්‍රන් එරටින් පිටුවහල් කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව කල ඉල්ලීම සලකා බලන බව සිංගප්පූරුව පවසයි.

සිංගප්පූරුවේ විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය පවසන්නේ අවශ්‍ය ආධාරක තොරතුරු සහ ලියකියවිලි ලැබීමෙන් පසු පිටුවහල් කිරීමේ ඉල්ලීම සිංගප්පූරු රජය විසින් සලකා බලන බවය.

මේ වසරේ ජනවාරි 18 වනදා සිට තොරතුරු හා ලිපි ලේඛන ඉල්ලා ඇති අතර, මෙම ලියකියවිලි තවමත් සිංගප්පූරු රජයට ලබා දී නොමැති බව ශ්‍රී ලංකා මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය ද සනාථ කර තිබේ. ඒ අනුව ඔවුන් පවසන්නේ “අපට ඒවා ලැබුණු විට, පිටුවහල් කිරීමේ ඉල්ලීම සිංගප්පූරු නීතියට අනුකූලව සලකා බලමු: යනුවෙනි.

ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 11 කට වැඩි අලාභයක් සිදු කිරීම සම්බන්ධයෙන් මහේන්ද්‍රන්ට ජුනි මාසයේදී අධිචෝදනා මෙලෙස ගොනු කර තිබේ.

0 0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here