අග්නිදිග ආසියාවේ සරම්ප තුරන් කල 5 වෙනි රට අපි

අග්නිදිග ආසියාවේ සරම්ප රෝගය සම්පූර්ණයෙන් තුරන් කළ 05 වන රට ලෙස ශ්‍රී ලංකාව පත්ව තිබේ.

ඒ බව ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය විසින් නිවේදනය කර ඇති බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේය.

ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ අග්නිදිග ආසියානු කලාපීය 72 වන සමුළුවේදී ඒ සඳහා පිරිනැමෙන ඇගයීම් සහතිකය සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතා වෙත පිරිනමා තිබේ.

ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය මගින් ක්‍රියාත්මක ප්‍ර‍මුඛතා වැඩසටහනක් ලෙස 2014 වසරේ සිට සරම්ප රෝගය මර්දන වැඩසටහන මෙරට තුළ ක්‍රියාත්මක කෙරුණු බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පවසයි.

0 0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here