ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයෙන් ජනාධිපතිවරණයට අපේක්ෂකයෙක්

එළඹෙන ජනාධිපතිවරණය සඳහා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය අපේක්ෂකයෙකු ඉදිරිපත් කරන බවට ජාතික මැතිවරණ කොමිසමට දැනුම් දි තිබේ.

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ප්‍රධාන ලේකම් දයාසිරි ජයසේකර මහතා ජාතික මැතිවරණ කොමිසමට මේ බව දැනුම් දී ඇති බව ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ප්‍රකාශක වීරකුමාර දිසානායක මහතා පැවසීය.

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය තවමත් අපේක්ෂකයෙකු නම් කර නොමැති අතර සන්ධානයක් ලෙස තරඟ කිරීම පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුන සමඟ සාකච්ඡා කරමින් සිටීයි.

කෙසේ වුවද ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ජනාධිපතිවරණයට ස්වාධිනව තරඟ කළ හැකි බවට අනුමාන කළ හැකිය.

0 0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here