ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාවේ ලේකම් තව දුරටත් රිමාන්ඩ්

ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාවේ ලේකම් සහ හිටපු අතිරේක ආරක්ෂක ලේකම් සමන් දිසනායක මහතා සැප්තැම්බර් 20 වනදා දක්වා තවදුරටත් රිමාන්ඩ් භාරයේ පසුවන ලෙසට නියෝග කෙරිණි.

ඇවන්ට් ගාඩ් නීතිවිරෝධී පාවෙන අවි ආයුධ නඩුව සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවට ගනු ලැබුවහොත් ඇප මත මුදා හැරීමට නියෝගයක් ඉල්ලා ඇප ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසු දිසානායක අත්අඩංගුවට ගනු ලැබීය.

0 0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here