පාර්ලිමේන්තු කල් තබයි

පාර්ලිමේන්තුවේ කටයුතු පවත්වාගෙන යාමට තරම් ප‍්‍රමාණවත් ආණ්ඩු පක්ෂ මන්තී‍්‍රවරුන් සංඛ්‍යාවක් සභාවේ නොසිටීම හේතුවෙන් පාර්ලිමේන්තුවේ කටයුතු ලබන 17 වනදා දක්වා අද කල් දැමිය.

විපක්ෂය නැගූ ප‍්‍රශ්නවලට පිළිතුරු ලබාදීමට ප‍්‍රමාණවත් අමාත්‍යවරුන් පිරිසක් සභා ගර්භයේ නොසීටීම හේතුවෙන් ඊයේ දිනයේ ද පාර්ලිමේන්තුවේ උණුසුම් තත්ත්වයක් හට ගත්තේය.

0 0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here