කෘෂිකර්ම ගොඩනැඟිල්ලට රු.මි 466ක බඩු .අගමැති ලේකම් වංචා දුෂණ කොමිසම හමුවේ කියයි

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ රාජගිරියේ පිහිටි පෞද්ගලික ගොඩනැඟිල්ල පවත්වා ගෙන යාමට අදාල බදු ගිවිසුම අත්සන් කිරිම සඳහා රුපියල් බිලියනයකට අධික මුදලක් වැය වි ඇති බව රාජ්‍ය ආයතනවල දූෂණ වංචා සෙවිමේ ජනාධිපති කොමිසම හමුවේ අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම් සමන් ඒකනායක මහතා ප්‍රකාශ කර ඇත

ඊට අමතරව ඒ සදහා භාණ්ඩ මිලදී ගැනීමට රුපියල් මිලියන 466ක මුදලක් වැය වි ඇති බව ද එම වැය කර ඇති මුදලින් අදාල ගොඩනැගිල්ල මිලදී ගැනිමට වුවද හැකි බව අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම්වරයා එහිදී පවසා ඇත.

මෙම ගොඩනැඟිලි කිහිපයක් මිලදී ගැනිමට අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා යෝජනා කළ ද පසුව එම තීරණය වෙනස්කර අග්‍රාමාත්‍යවරයා විසින්ම අදාල ගොඩනැඟිල්ල ලබා ගන්නා ලෙස හිටපු අමාත්‍ය දුමින්ද දිසානායක මහතාට උපදෙස් ලබාදී ඇති බව සඳහන් වෙයි .

ඒ බව දුමින්ද දිසානායක මහතාගේ කැබිනට් පත්‍රිකාවේ සඳහන් වන බව ද ජනාධිපති කොමිසමේ සභාපති විනිසුරු උපාලි අබේරත්න මහතා එහිදී ප්‍රකාශ කර ඇත.

0 0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here