විදුකර මියුරුසර අද

ආචාර්ය වික්ටර් රත්නායක විශාරද සමිතා මුදුන්කොටුව උමාරියා සිංහවංශ ගී ගයන විදුකර මියුරුසර සංගීත ප්‍රසංගය සැප්තැම්බර් 8 වනදා සවස 7ට මහරගමදී පැවැත්වේ.

විශාරද මනෝජ් පිරිස් සංගීතවත් කරන මෙම ප්‍රසංගයේ කථනය ප්‍රවීණ ගුවන් විදුලි නිවේදක වසන්ත රෝහණ ගෙනි.

විදුකර මියුරුසර මහරගම විද්‍යාකර විද්‍යාලීය ආදී ශිෂ්‍ය සංගමයේ ඉදිරිපත් කිරීමකි.

0 0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here