සෞදි පාර්ලිමේන්තු කථානායකවරයා විපක්ෂ නායක හමුවෙයි

සෞදි අරාබියානු පාර්ලිමේන්තුවේ කථානායක ආචාර්ය Abdullah bin Mohammed bin Ibrahim Al Al-Sheikh මහතා විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා හමු වි තිබේ.

අද පෙරවරුවේදී විජේරාම මාවතේ පිහිටි නිල නිවසේදී මෙම හමුව සිදුවිය.

මෙම අවස්ථාවට ශ්‍රී ලංකාවේ සෞදි අරාබියානු තානපති Abdulnaser bin Husien Al – Harthi, හිටපු අමාත්‍ය මහාචාර්ය ජී. එල් පීරිස්, විපක්ෂ නායක ලේකම් හර්ෂ විජේවර්ධන යන මහත්වරුන්ද මෙම අවස්ථාවට එක්විය.

මහින්ද රාජපක්ෂ රජය සමයේ සෞදි අරාබියා රජය සමඟ සමීපව කටයුතු කිරීම පිළිබඳව සෞදි අරාබියානු කතානායකවරයා මෙහිදී විපක්ෂ නායකතුමාට සිය ස්තූතිය පුද කර ඇත.

0 0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here