ජනාධිපති කොමිසමට අගමැතිට සිතාසි

වංචා සහ දූෂණ පිළිබඳ විමර්ශන ජනාධිපති කොමිෂන් සභාව හමුවේ පෙනී සිටින ලෙස අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා කැඳවා තිබේ.

සැප්තැම්බර් 12 (බ්‍රහස්පතින්දා) උදේ 9.30 ට පෙනී සිටින ලෙස පීසීඕඅයි අග්‍රාමාත්‍යවරයා කැඳවා තිබේ. කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ ගොඩනැගිල්ල පිළිබඳ පැමිණිල්ලක් සම්බන්ධයෙන් සාක්ෂි ලබා දෙන ලෙස ඔහුගෙන් ඉල්ලා ඇත.

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය සඳහා නව ගොඩනැගිල්ලක් මිලදී ගැනීමේදී රජයට දූෂණ චෝදනා එල්ල වී තිබේ. පාර්ලිමේන්තු ආංශික අධීක්ෂණ කමිටු 17 ක කටයුතු සඳහා මෙම ගොඩනැගිල්ල භාවිතා කිරීමට කැබිනට් යෝජනාවක් අග්‍රාමාත්‍යවරයා විසින් ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසු කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය 2015 දී බත්තරමුල්ල ගොඩනැගිල්ලෙන් ඉවත්ව ගොස් තිබුණි.

එහි ප්‍රතිපලයක් ලෙස අමාත්‍යාංශය පසුව රුපියල් මිලියන 21.5 ක මාසික කුලියක් ගෙවා නව ගොඩනැගිල්ලක් මිලදී ගෙන තිබේ.

0 0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here