පාර්ලිමේන්තුවේ පුරප්පාඩු වූ සාලින්ද දිසනායකගේ ආසනයට හේරත්

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ (යූපීඑෆ්ඒ) සාමාජික එච්.එම්.ඩී.බී. හෙරත් යූපීඑෆ්ඒ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සාලින්ද දිසනායකගේ අභාවයෙන් පසු පුරප්පාඩු වූ පාර්ලිමේන්තුවේ ආසනය පිරවීමට නියමිතය.

කෙටි අසනීපයකින් පසු දිසානායක පසුගිය මාසයේ කොළඹ පෞද්ගලික රෝහලකදී අභාවප්‍රාප්ත විය.

පුරප්පාඩු වූ ආසනය පිරවීම සඳහා හේරත්ගේ නම ගැසට් කර ඇත

0 0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here