රුහුණු වි.වි. සිසුන් තවදුරටත් රිමාන්ඩ්

නවක වධ හිංසා කිරීමේ සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙන් රුහුණ විශ්ව විද්‍යාලයේ සිසුන් 19 දෙනෙකු තවදුරටත් රිමාන්ඩ් කරනු ලැබීය.

මෙම සිසුන් අද මාතර මහේස්ත‍්‍රාත්වරයා හමුවට ඉදිරිපත් කළ අතර ඔවුන් සැප්තැම්බර් 23 දක්වා තවදුරටත් රිමාන්ඩ් භාරයේ තබන ලෙස නියෝග කළේය.

0 0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here