රූපවාහිණි සංස්ථාව ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය යටතට

රාජ්‍ය රූපවාහිනිය වන රූපවාහිනි සංස්ථාව ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය යටතට ගෙන ඇත.

ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් යුත් ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ විෂය පථයට ශ්‍රී ලංකා රූපවාහිණි සංස්ථාව (එස්එල්ආර්සී) ගෙන ඒම සඳහා ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ.

ජනාධිපතිවරණය කැඳවීමට මැතිවරණ කොමිසම සූදානම් වෙද්දී මෙම පියවර ගෙන තිබේ

0 0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here