සහෝදරයන් දෙදනෙක් දියේ ගිලි මිය යයි

අද දින අනුරාධපුර ගල්කිරියාගම ප්‍රදේශයේදී සහෝදරයන් දෙදෙනෙකු දියේ ගිලී මියගිය බව පොලිසිය පවසයි.

වයස අවුරුදු 27 සහ 30 යන සහෝදරයන් ඇළක ස්නානය කරමින් සිටියදී දියේ ගිලී මිය ගොස් ඇත

0 0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here