ශ්‍රි ලංකාවේ එකම හා ප්‍රථම ත්‍රිමාණ මුද්‍රණාගාරය විවෘත වෙයි

ශ්‍රි ලංකාවේ එකම හා ප්‍රථම ත්‍රිමාණ මුද්‍රණාගාරය අද ජනතා අයිතියට පත් කෙරුණි.

හදිසි අනතුරු සහ අංගවිකලාංග ඒකකයට අනුබද්ධව ක්‍රියාත්මක මෙම ත්‍රිමාණ මුද්‍රණාගාරය ස්ථාපිත කොට ඇත්තේ විකලාංග සායන පරිශ්‍රයේය.

හදිසි අනතුරු සහ විකලාංග ඒකකයට අනුබද්ධ මෙම ත්‍රිමාන මුද්‍රණාගාරය කෘතිම අත් පා සහ අනෙකුත් ශරිර කොටස් වලට අමතරව අනෙකුත් වෛද්‍ය උපකරණද මෙම යන්ත්‍රය මගින් නිෂ්පාදනය කෙරෙයි.

මෙහි පරිලෝකන (scanner)කොටස සහ එහි වැදගත්ම කොටස වන මෘදුකාංග කොටස ශ්‍රී ලංකාවේ නිෂ්පාදනය විම විශේෂත්වයකි.

මේ හරහා රෝගින් වෙත සියයට සියයක්ම තම සිරුරට ගැළපෙන අවයවය නිර්මාණය කර ගත හැකිය.

0 0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here