ජනාධිපති කොමිෂන් සභාවට එන්නැයි රනිල්ට දින දෙයි

වංචා සහ දූෂණ පිළිබඳ විමර්ශන ජනාධිපති කොමිෂන් සභාව හමුවේ පෙනී සිටීමට අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහට නව දිනයක් ලබා දී තිබේ.

සැප්තැම්බර් 12 (හෙට) උදේ 9.30 ට පෙනී සිටින ලෙස පීසීඕඅයි අග්‍රාමාත්‍යවරයා කැඳවා තිබුණි. කෙසේ වෙතත් ඔහුට හෙට පෙනී සිටීමට නොහැකි බව ඔහු PCOI වෙත දන්වා තිබේ. සැප්තැම්බර් 16 වන දින පෙනී සිටින ලෙස PCOI ඔහුගෙන් ඉල්ලා තිබේ. කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ ගොඩනැගිල්ල පිළිබඳ පැමිණිල්ලක් සම්බන්ධයෙන් සාක්ෂි ලබා දෙන ලෙස ඔහුගෙන් ඉල්ලා ඇත.

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය සඳහා නව ගොඩනැගිල්ලක් මිලදී ගැනීමේදී රජයට දූෂණ චෝදනා එල්ල වී තිබේ. පාර්ලිමේන්තු ආංශික අධීක්ෂණ කමිටු 17 ක කටයුතු සඳහා මෙම ගොඩනැගිල්ල භාවිතා කිරීමට කැබිනට් යෝජනාවක් අග්‍රාමාත්‍යවරයා විසින් ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසු කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය 2015 දී බට්ටරමුල්ල ගොඩනැගිල්ලෙන් ඉවත්ව ගොස් තිබුණි.

 

0 0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here