පාකිස්තානයේ සංචාරය ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට තර්ජනයක්

පාකිස්තානයේ සංචාරය කළහොත් ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට තර්ජනයක් වන බවට ශ්‍රී ලංකාව අනතුරු අඟවා තිබේ.

ජාතික කණ්ඩායම සැලසුම් කර ඇති පාකිස්තාන සංචාරයට පෙර පාකිස්තානයේ ආරක්ෂක තත්ත්වය පිළිබඳව නැවත තක්සේරුවක් පැවැත්වීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් (එස්එල්සී) මණ්ඩලය දැන් ශ්‍රී ලංකා රජයේ සහාය ලබාගෙන තිබේ.

කණ්ඩායමට තර්ජනයක් වන බවට විදුලි සංදේශ, විදේශ රැකියා හා ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය හරහා යවන ලද අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලයෙන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයට අනතුරු ඇඟවීමක් ලැබී තිබේ.

ඒ අනුව, පාකිස්තානයේ සංචාරය කරමින් සිටියදී, ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට ත්‍රස්තවාදී තර්ජනයක් විය හැකි බවට අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලයට විශ්වාසදායක තොරතුරු ලැබී ඇති බවට අනතුරු ඇඟවීම අවධාරණය කරයි.

එම නිසා, එම සංචාරය ආරම්භ කිරීමට පෙර අතිශයින්ම සැලකිලිමත් වන ලෙසත්, තත්වය නැවත තක්සේරු කරන ලෙසත් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයට උපදෙස් දී තිබේ.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ඉහළම ක්‍රීඩකයින් බොහෝ දෙනෙක් ආරක්ෂක හේතූන් මත පාකිස්තානයේ සංචාරය නොකිරීමට දැනටමත් තීරණය කර තිබේ.

තෝරා ගැනීම සඳහා ලබා ගත හැකි අය එක්දින තරග 03 ක් සහ විස්සයි 20 තරග 03 ක් ක්‍රීඩා කිරීම සඳහා පාකිස්තානයේ සංචාරය කිරීමට තෝරා ගන්නා ලද අතර එය සැප්තැම්බර් 27 සිට 2019 ඔක්තෝබර් 09 දක්වාය.

0 0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here