ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව නීතිය සහ අන්‍යෝන්‍ය සහයෝගීතාව පිළිබඳව සාකච්ඡා කරයි

ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව අද නීතිය හා තොරතුරු තාක්ෂණ ක්ෂේත්‍රයේ අන්‍යෝන්‍ය සහයෝගීතාව පිළිබඳව සාකච්ඡා කළහ.

ඉන්දීය නීතිය හා අධිකරණ, සන්නිවේදන, ඉලෙක්ට්‍රොනික හා තොරතුරු තාක්ෂණ අමාත්‍ය රවී ශංකර් ප්‍රසාද් මහතා අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා හමුවිය.

ඉන්දීය අමාත්‍යවරයා ට්විටර් පණිවුඩයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටියේ නීතිය හා තොරතුරු තාක්ෂණ ක්ෂේත්‍රය තුළ ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර අන්‍යෝන්‍ය සහයෝගීතාවයේ විවිධ කරුණු සාකච්ඡා කළ බවයි.

පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය නීති අමාත්‍යවරුන්ගේ රැස්වීමට සහභාගී වීම සඳහා ඉන්දීය අමාත්‍යවරයා ශ්‍රී ලංකාවේ සිටියේය

0 0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here