බ්‍රිගේඩියර්වරුන් 08 දෙනෙකු මේජර් ජනරල් නිලයට

යුද හමුදාවේ බ්‍රිගේඩියර්වරුන් 08 දෙනෙකු මේජර් ජනරල් නිලයට උසස් කර තිබේ.

ඒ අනුව 24 වන සේනාංකාධිපති ජේ.සී ගමගේ, 55 වන සේනාංකාධිපති කේ.එන්.එස් කොටුවෙගෙදර, ශ්‍රි ලංකා පාබල හමුදාවේ  කේ.ජී ජයවීර, 59 වන සේනාංකාධිපති කේ.එච්.පී.පී ප්‍රනාන්දු යන මහත්වරුන් මෙලෙස මේජර් ජනරල් නිලයට උසස් කර තිබේ.

මීට අමතරව 66 වන සේනාංකාධිපති එම්.ඩී විජේසුන්දර, බුද්ධි අධ්‍යක්ෂ ඒ.එස්. හේවාවිතාරණ, යාපනය ආරක්ෂක සේනාංක මූලස්ථානයේ බී.ඒ.එල් රත්නායක, 52වන සේනංකාධිපති එස්.එස් වඩුගේ යන මහත්වරුන්ද මෙලෙස මේජර් ජනරල් නිලයට උසස් කර ඇතිබව සඳහන්.

0 0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here