රුහුණේ තාවකාලිකව වැසූ පීඨ යළි ඇරේ

උණ රෝගයක් හේතුවෙන් වසා දැමුණු රජරට විශ්වවිද්‍යාලයේ සියලු පීඨ ලබන 25 වනදා යළි ආරම්භ කිරීමට තීරණය කර ඇත.

ඒ අනුව එම විශ්වවිද්‍යාලයේ මිහින්තලය පරිශ්‍රයේ පිහිටි ව්‍යවහාරික විද්‍යා සහ කළමණාකාර පීඨය, තාක්ෂණ පීඨය , සමාජ විද්‍යා සහ මානව ශාස්ත්‍ර පීඨය මෙලෙස විවෘත කෙරේ.

නේවාසිකාගාර සිසුන් ලබන 23 වනදා හෝ 24 වනදා යන දිනවල පස්වරු 4.00ට පෙර නේවාසිකාගාර වෙත වාර්තා කළ යුතු බවයි රජරට විශ්වවිද්‍යාලයේ පාලනාධිකාරිය පවසයි..කෙසේ වෙතත් කෘෂිකර්ම පීඨය සඳහා අධ්‍යයන කටයුතු සහ විභාග කටයුතු ආරම්භ වන දිනය පසුව දැනුම් දෙනු ඇත.

0 0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here