රෝයල් පාර්ක් සිද්ධියේ වරදකරුට ජනාධිපති සමාව

2005 වසරේ සිදුවූ රෝයල් පාර්ක් ඝාතන සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් මරණ දඩුවම හිමිව සිටින ශ්‍රමන්ත ජූඩ් ඇන්තනි ජයමහට ජනාධිපති සමාව හිමිව තිබේ.

බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජෙනරාල් ටී.එම්.ජේ.ඩබ්ලිව්.තෙන්නකෝන් මහතා පැවසුවේ, ජනපති සමාව ලබාදීමට අදාළ ලිපිය තමන්ට ලැබුණු බවයි.

0 0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here