තාවකාලික හැඳුනුම්පත් නිකුත් කිරීමේ කාලය දික් කෙරේ

එළඹෙන ජනාධිපතිවරණයට අදාළ තාවකාලික හැඳුනුම්පත් නිකුත් කිරීමේ කාලය ලබන 12 වැනිදා දක්වා දීර්ඝ කර තිබේ.

මේවනවිට මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව වෙත ලැබී ඇති තාවකාලික හැඳුනුම්පත් හෙට (11) දිනයේ සිට ඡන්ද දායකයින් වෙත බෙදාහැරීමට කටයුතු කරනු ලැබේ

ඡන්දය ප‍්‍රකාශ කිරීමට අනන්‍යතාවය ඔප්පු කළ හැකි කුමන හෝ වලංගු හැඳුනුම්පතක් නොමැති නම් ප‍්‍රදේශයේ ග‍්‍රාම නිලධාරීවරයා හමුවී මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව නිකුත් කරන තාවකාලික හැඳුනම්පත ලබාගත හැකිය

0 0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here