හරින් ෆේස්බුක් හෙළා දකී

සිය ෆේස්බුක් හි වාරණයන් සිදුවීම සම්බන්දයෙන් විදුලි සංදේශ, ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම්, විදේශ රැකියා හා ක්‍රීඩා අමාත්‍ය හරින් ප්‍රනාන්දු ෆේස්බුක් වෙබ් අඩවියට බැණ වැදී තිබේ.

ෆේස්බුක් අනවශ්‍ය ලෙස වාරණය කිරීම සම්බන්ධයෙන් විවේචනය කිරීම සඳහා අමාත්‍ය ප්‍රනාන්දු ට්විටර් වෙබ් අඩවියේ සටහනක් තබා ඇත.

“ගෝඨාභය හි ඇමරිකානු පුරවැසිභාවය පිළිබඳ මගේ තනතුරු වාරණය කිරීම ගැන මම ෆේස්බුක් හෙළා දකිමි. ශ්‍රී ලංකා මැතිවරණයකට තරඟ කරන ඇමරිකානුවෙකු වෙනුවෙන් ඇමරිකානු සමාගම් මැදිහත් නොවිය යුතුය. මම මගේ සෑම වචනයක්ම වෙනුවෙන් පෙනී සිටිමි. මගේ සියලු ප්‍රකාශයන් ට්විටර් වෙබ් අඩවියේ ඔබේ යොමු කිරීම සඳහා නොවෙනස්ව පවතී

0 0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here