ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගම පවත්වාගෙන යාම ප්‍රශ්ණයක

ගතවූ වසරක කාලයේදී ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගම රුපියල් බිලියන 44ක පාඩුවක් ලබා ඇත.

2019 වසරේ මාර්තු මස 31 වනදායින් අවසන් වූ වර්ෂය තුළ එම සමාගමේ වාර්ෂික වාර්ථාවේ ඒ බව සදහන් වේ.

එම වාර්ථාවේ දැක්වෙන්නේ මේ වන විට එම ගුවන් සමාගම බිලියන 230ක පාඩුවක් ලබමින් සිටින බවය.

මෙලෙස පාඩු ලැබීම තුළින් එම ගුවන් සමාගම ඉදිරියට පවත්වාගෙන යාම පිළිබඳ අවිනිෂ්චිතභාවයක් මතුව ඇති බවයි ද නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගමේ විගණකාධිපති ඩබ්ලිවු.පී.සී වික්‍රමරත්න මහතා පවසයි

0 0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here