මාගේ අයිතීන්, මාගේ වගකීම දොරට වැඩුම දෙසැම්බර් 10වනදා

අන්තර්ජාතික මානව හිමිකම් දිනය නිමිති කොටගෙන, දෙසැම්බර් 10 වන දින EQUAL GROUND විසින් එළිදැක්වීමට නියමිතය.

“මාගේ අයිතීන්, මාගේ වගකීමයි” ග්‍රන්ථයේ පූර්ව දැක්මක් සමඟ ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය මූලික කරගෙන සිදුවන හිංසනයන්ට එරෙහිව වූ දින දහසයේ ක්‍රියාදාමය ඔවුන් ආරම්භ කළේය. ඒ අනුව හේතුපාට කොට ගෙන සැකසුනු මෙම ග්‍රන්ථය සිංහල, දමිළ සහ ඉංග්‍රීසි යන භාෂා ත්‍රිත්වයෙන්ම එළිදැක්වීමට නියමිතය.

මෙම ග්‍රන්ථය, ශ්‍රී ලාංකීය LGBTIQ ප්‍රජාවට බලපවත්නා අයිතීන් හා නීති පිළිබද අවධානය යොමු කරයි. මෙම ප්‍රකාශනය තුලින් EQUAL GROUND ආයතනය බලාපොරොත්තු වන්නේ LGBTIQ ප්‍රජාවට බලපවත්නා නීති සහ ශ්‍රී ලාංකීය පුරවැසියන් ලෙස අප සතු අයිතීන් පිළිබද තොරතුරු අප ප්‍රජාවට ලබා දීමයි.

තවද විශේෂයෙන් මෙම ප්‍රකාශනය හරහා පාඨකයාට තම අයිතීන් කඩවීමකදී ඉන් ආරක්ෂා වීමට ගත යුතු පියවර පිළිබද දැනුවත් වීමක් සිදු කරයි

0 0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here