කටුනායක නවීකරණය කිරීමට පියවර

අමාත්‍යංශයේ වැඩ භාර ගැනීමෙන් අනතුරුව ගුවන් තොටුපොළේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවක නිරත වූ විෂය භාර අමාත්‍ය ප‍්‍රසන්න රණතුංග මහතා ගුවන්තොටුපළ නිලධාරීන් සමඟ සාකච්ඡාවක් පවත්වා ඇත.

එහිදී කටුනායක බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළ වාර්ෂිකව ගුවන් මගීන් මිලියන 06 ක් මෙහෙයවීමේ පහසුකම් ඇති අතර මේ වන විට ගුවන් තොටුපොළ භාවිත කරන මගී සංඛ්‍යාව මිලියන 12 ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙන බව නිලධාරීන් පවසා තිබේ

ඉහළ යන මගී සංඛ්‍යාවට ගැලපෙන පරිදි කටුනායක ගුවන්තොටුපළ නවීකරණය කිරීමට කටයුතු යොදන බව මෙහිදී අමාත්‍ය ප‍්‍රසන්න රණතුංග මහතා සදහන් කර තිබේ

0 0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here