මේ වසරේ වැඩිම ඩෙංගු රෝගීන්ගේ ගණන මෙමසදී වාර්තා වෙයි

2019 වසර තුළදී වැඩිම ඩෙංගු රෝගීන් ප්‍රමාණයක් සහ මී උණ රෝගීන් ප්‍රමාණයක් මේ මාසය තුළදී වාර්තා වී තිබේ.ජනවාරි පළමුවැනිදා සිට ඊයේ (28දා) දිනය දක්වා කාලය තුළදී ඩෙංගු රෝගීන් හැත්තෑහත්දහස් තුන්සිය විසිනවයක් වාර්තා වී තිබෙන අතර, මී උණ රෝගීන් හාරදහස් හත්සිය පනස්පහක් වාර්තා වී තිබෙන බව වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය පවසයි.

මෙම වසරේ ගෙවීගිය කාලය තුළදී වැඩිම මී උණ රෝගීන් වාර්තා වී තිබෙන්නේ රතනපුර දිස්ත්‍රික්කයෙන් වන අතර, එම දිස්ත්‍රික්කය තුළින් මී උණ රෝගීන් එක්දහස්පහක් වාර්තා වී තිබේ. එසේම සෑම දිස්ත්‍රික්කයකින්ම මී උණ රෝගීන් වාර්තා වී ඇත. සෑම දිස්ත්‍රික්කයකින්ම ඩෙංගු රොගීන් වාර්තා වී ඇත. මේ වසරේදී (2019) වැඩිම ඩෙංගු රෝගීන් ප්‍රමාණය කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් වාර්තා වී තිබෙන අතර, එම දිස්ත්‍රික්කය තුළින් ගෙවීගිය කාලය තුළදී වාර්තා වුනු රෝගීන් ගණන දහසය දහස්තුන්සිය දහඅටකි.

මේ වසර් ජනවාරි මාසයේදී මී උණ රෝගීන් 403ක්, පෙබරවාරි මාසයේදී රෝගීන් 301ක්, මාර්තු මාසයේදී රෝගීන් 470ක්, අප්‍රේල් මාසයේදී රෝගීන් 311ක්, මැයි මාසයේදී රෝගීන් 508ක්, ජුනි මාසයේදී රෝගීන් 404ක්, ජූලි මාසයේදී රෝගීන් 322ක්, අගෝස්තු මාසයේදී රෝගීන් 395ක්, සැප්තැම්බර් මාසයේදී රෝගීන් 374ක්, ඔක්තොම්බර් මාසයේදී රෝගීන් 514ක් හා මේ මාසයේ (නොවැම්බර්)ගෙවීගිය දින විසිඅට තුළදී රෝගීන් 683ක් වාර්තා වී තිබේ.

මේ වසරේ ජනවාරි මාසයේදී ඩෙංගු රෝගීන් 5,580ක්, පෙබරවාරි මාසයේදී රෝගීන් 3,736ක්, මාර්තු මාසයේදී රෝගීන් 3,832ක්, අප්‍රේල් මාසයේදී රෝගීන් 2,970ක්, මැයි මාසයේදී රෝගීන් 4,260ක්, ජුනි මාසයේදී රෝගීන් 6,019, ජූලි මාසයේදී රෝගීන් 8,897ක්, අගෝස්තු මාසයේදී රෝගීන් 9,532ක්, සැප්තැම්බර් මාසයේදී රෝගීන් 7,299ක්, ඔක්තොම්බර් මාසයේදී රෝගීන් 1,1287ක් හා මේ මාසයේ ගෙවීගිය දින 28 තුළදී රෝගීන් 1,3917ක් ලෙස සටහන් වෙයි.

එසේම ඩෙංගු රෝගය වැලඳීමෙන් පුද්ගල මරණ පහනක් ද , 2018 වසරේදී ඩෙංගු රෝගීන් පනස් එක්දහස් හයසියපනස් නවයක් ද එම වසරේදී මී උණ රෝගීන් පනස්දහස් දෙසියපනස් හතක් වාර්තා වී ඇති බව සදහන් වෙයි

0 0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here