වක්‍ර බදු සහන අද සිට

ආර්ථිකය සවිබල ගැන්වීම සදහා ලබාදුන් සහන පැකේජයේ ඇතුලත් වක්‍ර බදු සහන අද (01) සිට ක්‍රියාත්මක වේ.

ඊට අදාළ ගැසට් නිවේදන අද නිකුත් කෙරෙන බව සම කැබිනට් ප්‍රකාශක අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන පැවසුවේය.

වැට් සහ ජාතිය ගොඩ නැගීමේ බදු ඒකාබද්ධ කර සියයට 08 ක් දක්වා අඩු කිරීම ද මේ යටතේ සිදු වෙයි.

ජනතාවට පීඩාකාරී වූ නව දේශීය ආදායම් පනත සම්පූර්ණයෙන් සංශෝධනය කිරීමට ද ඉදිරියේදී කටයුතු කරන බවත් විදේශ ඉපයීම් සඳහා ලබා දෙන බදු සහන හේතුවෙන් රුපියල ඉදිරියේදී තවදුරටත් ශක්තිමත් වනු ඇතැයිද අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන වැඩිදුරටත් පැවසුවේය.

0 0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here