එජාපය 19 ගැන රජය සමඟ කතා කරන්න සූදානම්

එක්සත් ජාතික පක්ෂය (යූඑන්පී) පවසන්නේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 19 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේ සංශෝධන රජය සමඟ සාකච්ඡා කිරීමට සූදානම් බවයි.

එක්සත් ජාතීන්ගේ ජ්‍යෙෂ්ඨ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා අද මාධ්‍යවේදීන් අමතමින් කියා සිටියේ 19 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයට හිටපු රජය විසින් සභාගත කර අවසානයේ එය සම්මත කරන විට පාර්ලිමේන්තුවේ සහාය ඇති බවයි.

සංශෝධනය කළ යුතු යම් යම් වගන්ති පවතින බව වත්මන් රජයට හැඟේ නම් එක්සත් ජාතීන්ගේ සංශෝධන රජය සමඟ සාකච්ඡා කිරීමට කැමැත්තෙන් සිටින බව ඔහු පැවසීය.

කෙසේ වෙතත්, 19 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය සම්පූර්ණයෙන් අහෝසි කිරීමට එක්සත් ජාතික පක්ෂය සහාය දෙනු ඇතැයි සිතිය නොහැකිය

0 0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here