පාර්ලිමේන්තු සැසි වාරය අවසන්, නව සැසිවාරය 3වනදා

පාර්ලිමේන්තු සැසි වාරය අවසන් කිරීමේ අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනය ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් අත්සන් තබා රජයේ මුද්‍රණාලය වෙත යවා ඇත.

අද (02) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි පාර්ලිමේන්තුවේ වාර අවසන් කිරීමේ අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනය ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ අත්සනින් නිකුත් කර තිබේ.

ඒ අනුව පාර්ලිමේන්තුව 2020 වර්ෂයේ ජනවාරි මස 03 වෙනිදා දක්වා කල් තබනු ලැබූ බව දන්වන ඇති විශේෂ ගැසට් නිවේදනය මේ වන විට රජයේ මුද්‍රණාලය විසින් නිකුත් කර තිබේ

නව පාර්ලිමේන්තු සැසි වාරය ලබන ජනවාරි මස 03 වෙනිදා පෙරවරු 10.00 රැස්වීමට නියමිතය

 

 

 

0 0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here