සරත් අමුණුගම දේශපාලන දිවියෙන් සමු ගනී

තමන් ක්‍රියාකාරී දේශපාලනයෙන් සමුගන්නා බව හිටපු අමාත්‍ය සරත් අමුණුගම මහතා පවසයි.

තරුණයිට අවස්ථාව දෙමින් තමන් දේශපාලනයෙන් ඉවත් වීමට තීරණය කළ බවත් ඒ අනුව එළඹෙන මහ මැතිවරණයට තමන් ඉදිරිපත් නොවන බවයි ඒ මහතා සඳහන් පැවසුවේය.

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන වත්මන් ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රීවරයෙක් ලෙස කටයුතු කරන සරත් අමුණුගම මහතා අමාත්‍යධුර ගණනාවක කටයුතු කළේය

0 0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here