කෝප් කමිටුව විසුරුවා හරී

කමිටුවේ සභාපති සුනිල් හඳුන්නෙට්ති මහතා පැවසුවේ කෝප් විසුරුවා හැර ඇති අතර ඔහු තවදුරටත් කමිටුවේ සභාපති නොවන බවයි.

ඊයේ රාත්‍රියේ පාර්ලිමේන්තුව කල්තබා ඇති බැවින් කමිටුව විසුරුවා හැර ඇති බව ඔහු පැවසීය.

මහ බැංකු බැඳුම්කර වංචාව සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් පවත්වන ලද අධිකරණ විගණනයේ අවසන් වාර්තාව පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීම සඳහා කෝප් විසින් අද පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ රැස්වීමක් අවලංගු කළ බව හන්දුන්නෙති මහතා පැවසීය.

මහ බැංකු බැඳුම්කර වංචාව විමර්ශනය කිරීම සඳහා පත් කරන ලද ජනාධිපති කොමිසම අධිකරණ විගණනය සිදු කිරීම සඳහා මහ බැංකුවට නිර්දේශ කර තිබේ.

ජනාධිපති කොමිෂන් සභාව විසින් නිර්දේශය පිළිබඳව කෝප් වෙත දැනුම් දී ඇති අතර ඒ අනුව මාර්තු 22 වන දින රැස්වූ කෝප් කමිටුව අධිකරණ විගණනය සිදු කළ ආකාරය පිළිබඳ සම්පූර්ණ වාර්තාවක් කමිටුවට ඉදිරිපත් කරන ලෙස මහ බැංකුවට නිර්දේශ කළේය.

මහ බැංකු බැඳුම්කර වංචාව පිළිබඳ හත්වන පාර්ලිමේන්තු කෝප් වාර්තාව පාර්ලිමේන්තු සැසිවාරය අවසන් වීමට පෙර පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට කෝප් ආයතනයට නොහැකි වූ හෙයින්, 8 වන පාර්ලිමේන්තු සැසිවාරයේදී එම වාර්තාව සලකා බැලීමට කමිටුව තීරණය කර තිබුණි.

0 0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here