චීනය සමඟ සැක කටයුතු විදුලි ගනුදෙනුවක්

චීනය හා සම්බන්ධ සැකකටයුතු විදුලි ගනුදෙනුවක් සම්බන්ධයෙන් විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර විසින් වාර්තාවක් ඉල්ලා තිබේ.

මෙගාවොට් 300 ක කෙරවලපිටිය එල්එන්ජී බලාගාරය ඉදිකිරීම සඳහා චීන සම්මේලනයක් සඳහා ඉදිරිපත් කළ ටෙන්ඩරය පිළිබඳ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන ලෙස අමාත්‍යවරයා සිය ලේකම්වරයාට උපදෙස් දී තිබේ.

වෙනත් සමාගමක් විසින් අඩු ලංසුවක් ලබා දී තිබියදීත්, ටෙන්ඩරය ජීසීඑල් චයිනා වින්ඩ්ෆෝර්ස් සහ රෙනියුජෙන් වෙත ලබා දී ඇත.

0 0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here